Oleje

Oleje parafinowe to szereg olejów i smarów (także w postaci sprayów) opracowanych w oparciu o specjalne formuły, o własnościach znacznie przewyższających normy obowiązujące dla konwencjonalnych środków smarnych.

Olej biały, bezbarwny, bezwonny, parafinowy, olej mineralny o czystości medycznej nie zawiera policyklicznych węglowodorów aromatycznych. Spełnia wymagania farmakopei amerykańskiej i europejskiej (wcześniej Deutsch Arznei Buch 10) oraz wymagania Food And Drug Administration FDA paragraf 172,878 i 178,3620 (a).

Olej Ondina 934 posiada dopuszczenie PZH do bezpośredniego kontaktu z żywnością NR. HŻ/04502/99 wydane 05.05.1999, i jest wydane bezterminowo.

Oleje Parol i Blandol posiadają dopuszczenie NSF H1 (incydentalny kontakt z żywnością).

Zastosowanie olejów
Zastosowanie olejów

Oleje Finavestan posiadają dopuszczenie NSF 3H (bezpośredni permanentny kontakt z żywnością).

Zastosowanie: przemysł spożywczy: dzielarki, zaokrąglarki, linie krajalnice, czyszczarki.

Konieczność stosowania: we wszystkich maszynach dzielących gdzie występuje tarcie elementów stal-żeliwo, stal-mosiądz, tworzywo sztuczne-stal. We wszystkich urządzeniach, gdzie występuje tarcie należy zapewnić właściwy środek smarny dostosowany do zaleceń producentów oraz spełniający wymagane normy.

Możliwości:

 • oleje syntetyczne (rzadko stosowane ze względu na wysoka cenę),
 • oleje mineralne – bardzo szeroko stosowane.

Podstawowe gatunki oleju to:

 • Olej parafinowy (np. Finavestan A360B, Ondina 934 , Parol)
 • Olej wazelinowy (np. Finavestan A80B, Ondina 917 , Blandol)

Opakowania: 1L, 5L, 10L, 30L, 208L, pojemnik 1000L

Oleje parafinowe to szereg olejów i smarów (także w postaci sprayów) opracowanych w oparciu o specjalne formuły, o własnościach znacznie przewyższających normy obowiązujące dla konwencjonalnych środków smarnych. Znajdują one zastosowanie przy smarowaniu szeregu maszyn, urządzeń i elementów gdzie z przyczyn konstrukcyjnych, lub eksploatacyjnych konwencjonalne środki smarowne nie są w stanie zapewnić właściwych i optymalnych warunków pracy.

Olej parafinowy Ondina 934.
Olej parafinowy Ondina 934.
Olej parafinowy, kanister 30L

Oleje parafinowe są przeznaczone do zastosowań w przemyśle spożywczym w zakresie w temperatur od -10°C do +90°C. Wszystkie te oleje są szczególnie odporne na starzenie i mogą być używane wszędzie tam, gdzie może mieć miejsce kontakt z żywnością. Certyfikaty USDA posiadają oleje we wszystkich klasach lepkości stosowanych w przemyśle spożywczym. Oleje te zapewniają doskonałą ochronę przed korozją i nie maja negatywnego wpływu na większość stosowanych uszczelnień.

Oleje parafinowe stosowane są:

 • W obwodach zamkniętych jako oleje obiegowe.
 • W liniach i przenośnikach do smarowania przekładni oraz łańcuchów.
 • W dzielarkach i urządzeniach dzielących jako podstawowy środek smarny elementów trących i do systemów hydraulicznych i pneumatycznych.

W związku coraz szerszym zastosowaniem urządzeń mechanicznych w procesie dzielenia i formowania kęsów ciast w piekarniach i cukierniach mamy do czynienia ze sporną kwestią smarowania w tych urządzeniach.

Ze względu na dużą ilość firm oferujących różne środki smarne dla urządzeń dzielących na baczniejszą uwagę zasługuje kwestia olejów i emulsji stosowanych w tych urządzeniach.

Jednym ze środków używanych do smarowania tłoków, lejów dzielarek, zaokrąglarek stożkowych, noży w krajalnicach i dzieżach mieszałek jest olej parafinowy (czasem błędnie nazywany parafiną spożywczą).

Swoje szerokie zastosowanie zawdzięcza głównie dzięki takim cechom jak brak zapachu, brak barwy i brak smaku co jest podstawową cechą środków smarnych stosowanych w przemyśle spożywczym. Olej parafinowy ma również wysoką lepkość kinematyczną co powoduje że ilość zużywanego oleju może być mniejsza niż innych mniej lepkich środków smarnych a w przypadku już dosyć wyeksploatowanych urządzeń powoduje uszczelnianie komór dzielących. Zapewnia również doskonałe smarowanie współpracujących ze sobą elementów.

W niektórych urządzeniach olej parafinowy nie posiada żadnych zamienników a ich stosowanie odbywa się wyłącznie na odpowiedzialność posiadacza urządzenia. Dodatkowo w niektórych dzielarkach stosowanie innego środka smarnego niż olej parafinowy może nieść za sobą konsekwencję utraty gwarancji (w przypadku nowych urządzeń) oraz trwałe uszkodzenie urządzeń . Olej parafinowy nie ma ujemnego oddziaływania na uszczelki i uszczelniacze przez co może z powodzeniem być stosowany we wszelkiego typu urządzeniach gdzie występuje tarcie a uszczelnienia są konieczne ze względu choćby na tzw. trzymanie gramatury.

Olej parafinowy jest dopuszczony do stosowania w zakładach przemysłu spożywczego na podstawie regulacji , norm prawnych i świadectw dopuszczeń w wielu krajach.

Olej parafinowy i wazelinowy spełnia następujące wymagania:

 • NSF 3H nr 142228 oraz 142224
 • Farmakopea europejska (7 wydanie)
 • Farmakopea japońska JPXIV
 • Farmakopea brytyjska BP2001
 • US FDA § 178.878 („Białe oleje mineralne” dopuszczonego bezpośredniego kontaktu z żywnością
 • US FDA § 178.3620(a) (do pośredniego kontaktu z żywnością)
 • Świadectwo PZH HŻ/04502/99
 • NSF H1

Szerokie zastosowanie oleju parafinowego jest również uwarunkowane tym, że jego cena jest niższa od powszechnie dostępnych środków smarnych.

Ze względu na kontrowersje związane z używaniem oleju parafinowego o czystości farmaceutycznej informujemy że Główny Inspektor Sanitarny nie wydaje opinii w sprawie produktów które mogą być stosowane w przemyśle spożywczym.

PZH NR. HŻ/04502/99 wydane 05.05.1999
Zezwolenie PZH NR. HŻ/04502/99
wydane 05.05.1999

Dobieranie oleju: zapytaj techmasz@techmasz.eu